Home arrow Disclaimer arrow Verantwoording

Wie is er online?

Verantwoording Afdrukken

Wat is Gezondwijs?
Gezondwijs was een samenwerkingsverband van een aantal (digitale) vrijwilligers, met ondersteuning van Bibliotheek Rotterdam via Al@din. Tot 1 juli 2007 tevens van de Gezondheidswijzer, de Zorgwijzer Nieuwe Waterweg Noord en het Documentatiecentrum gevestigd bij GGD Rotterdam-Rijnmond; locatie Vlaardingen.

Medewerkers
Deze site werd bijgehouden door 10 professionals waaronder een medisch documentaliste, twee huisartsen, een diëtiste, een gynaecoloog, een verpleegkundige, een maatschappelijk werkster, een medewerkster van het COC, een GezondZorg therapeut met specialisatie homeopathie, een literatuuronderzoeker en een aantal ervaringsdeskundigen.Tevens een grote groep vrijwillige moderatoren van een aantal Digikringen - digitale lotgenotengroepen.

Landelijke samenwerking

Daarnaast was de site te zien als een soort proeftuin om andere Gezondheidswijzers, GIP's (Gezondheids Informatie Punten) en Documentatiecentra, die zich bezig houden met publieksinformatie, te inspireren om digitale dienstverlening aan te bieden in hun regio. De coördinator, Rita Niland was jarenlang voorzitster van de Vakgroep Documentalisten bij GGD-en, medewerker aan de Landelijke open source Werkgroep content van GGD Nederland, was betrokken bij de G!DS van de Openbare bibliotheken en bij de Socard werkgroep (sociale kaarten bij GGD, GJOR4all en CJG met gebruik van software van Orangehill.

Geschiedenis
In 1996 werd gestart met het handmatig beantwoorden van e-mailvragen via de website www.xs4all.nl/~ritanila, met name omdat er nog geen formele GGD-NWN website bestond. De formele website werd enkele jaren later opgezet door Rita Niland. In oktober 1996 verscheen hierover een artikel in de landelijke uitgave GGD-Nieuws onder de titel: 'Internet-ervaring van een Gezondheidswijzer'. (GGD nieuws nr.8, 1996, pag. 10 en 11), auteur H.D. Niland. De site was de nieuwe versie van de website http://www.xs4all.nl/~ritanila/

Regionale vragen over gezondheid per e-mail
Bewoners van de regio Rijnmond konden via e-mail vragen stellen over gezondheid, zorg, welzijn en wonen. Deze service is gestaakt. Stel uw vraag bij de Bibliotheek of GGD in uw regio. Heeft u persoonlijk medisch advies nodig, dan verwijzen de medewerkers u door naar de huisarts of naar andere deskundigen.
Aan Gezondwijs werden in 1999 totaal 5.600 vragen van bewoners uit de regio per e-mail gesteld. In verband met de toename van het aantal vragen werden er steeds meer vragen automatisch beantwoord door tekstherkenning en koppeling van woorden uit de vragen aan eerder verstrekte antwoorden in onze groeiende databank, waarin over meer dan 2.000 thema's informatie is opgeslagen.
In 2003 was dit opgelopen tot 14.000 vragen. In 2006 15.000 vragen, waarvan 7 % handmatig beantwoord door de vrijwillig(st)ers van de Gezondheidswijzer, 6 % handmatig door de medisch documentaliste.  De medewerkers van de Gezondwijs proberen de handmatige vragen binnen vier werkdagen te beantwoorden, lukt dit niet dan wordt Al@din ingeschakeld. Onze databank wordt dagelijks aangevuld en up-to-date gehouden met de handmatige antwoorden.
Alle antwoorden worden voor verzending beoordeeld door een professional.
Via het contact formulier kon u uw vraag, onder vermelding van uw postcode (eerste 4 cijfers) zenden aan Gezondwijs.nl LET OP DEZE DIENSTVERLENING IS GESTOPT. Is uw vraag niet duidelijk en heeft u uw MSN-adres vermeld, dan kunnen wij ook via MSN contact met u opnemen.

Informatiebalie
U bent welkom tijdens de openingstijden aan de informatiebalie bij de balies van Bibliotheek Rotterdam, met name bij het Gezondheidsinformatiepunt Ommoord en Schiebroek. Informeer even of deze dienstverlening nog actief is.
Digitale marketing en promotie

In combinatie met de website werden er allerlei digitale initiatieven opgezet o.a. attendering via nieuwsbrieven, SDI (attendering op basis van persoonlijke profielen) en TOC (Table of Contents), tijdelijke websites rond een maandthema, regionale chatboxen met een professional en regionale messengers om direct een vraag te kunnen beantwoorden. In 1999 werden er digitale leeskringen en lotgenotengroepen via mailinglijsten opgestart. Deze werden via Bibliotheek Rotterdam beheerd in het kader van project Communities. Er waren circa 65 groepen met totaal meer dan 800 deelnemers, waaronder een aantal lotgenotengroepen. Meer informatie hierover via http://blogger.xs4all.nl/ritanila

Linkverzameling en verwijzing
Voor opname van links wordt een aantal criteria gehanteerd:
- Websites van landelijke organisaties en patiëntenverenigingen genieten de voorkeur, gezien de continuïteit en kwaliteit.
- Er wordt geen reclame voor producten gemaakt. Incidenteel wordt verwezen naar adressen van farmaceutische bedrijven en medicijninformatie van leveranciers, indien deze sites niet uitsluitend bestaan uit reclame voor het eigen product, maar ook inhoudelijke informatie verstrekken.
- Alternatieve geneeswijzen worden slechts beperkt opgenomen, aangezien kwaliteitsbeoordeling lastig is.
- Met name persoonlijke sites worden kritisch bekeken.
- Er wordt een beperkt aantal links per thema verzameld in verband met het up-to-date houden hiervan.

Ontbreken er links of onderwerpen, mail ons dan via het contact formulier. LET OP DIT WERKT NIET MEER.

Laatst geupdate op ( Tuesday 01 January 2013 )
 
Volgende >
© 2017 Gezondwijs.nl
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.