Teamsessie

De teamsessie heeft als doel om duidelijk te krijgen waar je nu staat met elkaar en waar je met elkaar naar toe wilt. Dit aan de hand van een werkvorm en bespreking van een uur.

Door deze beperkte tijdsinspanning is de teamsessie prima te plannen tijdens een lunch, na schooltijd of op een studiedag.

Na afloop is er duidelijk welke richting gedragen wordt door het team en waar je met elkaar naar toe kunt. Dit geeft gelijk richting aan het (te vormen) beleid, of maakt inzichtelijk welke stappen binnen welke tijd realistisch zijn.

Lunchsessie

De teamsessie is als lunchsessie ook in te zetten inclusief gezonde lunch. Dan krijgt elke deelnemer een gezonde lunch aangeboden tijdens de sessie, inclusief het verhaal waarom er gekozen is voor de inhoud van de lunch en wat je er mee kunt richting ouders en leerlingen.

Uitwerksessie

De uitwerksessie heeft als doel om te komen tot concreet beleid rondom gezonde voeding op school.

GezondWijs biedt ondersteuning bij het maken van dit beleid, het uitzetten ervan op een tijdlijn en het creëren van draagvlak bij het team.

De ouders worden hierin betrokken en er wordt gedefinieerd wat er van wie verwacht mag worden.

Niet gedacht dat we zo gemakkelijk ons traktatiebeleid konden aanpassen én dat de kinderen nu al één dag in de week water drinken.

Deze sessie duurt ongeveer 2 tot 3 uur en is geschikt voor bijvoorbeeld de gezonde school coördinator, de locatieleider, de directie of een werkgroep hieromtrent.

Schoolfruitplan

Veel scholen kiezen voor het klassikaal eten van een gezond 10-uurtje. Dat kan heel goed door deel te nemen aan de EU-schoolfruit regeling. Dan ontvangt de school 20 weken lang, wekelijks een levering van 3 porties groenten en fruit voor elke leerling. Dit start vanaf schooljaar 22-23 gelijk in september en duurt dan tot februari. Inschrijving en voorwaarden staan op de website van het EU-schoolfruit.

Om te komen tot een heel jaar schoolfruit, dat zijn 40 weken, is meer nodig.

GezondWijs ondersteunt en adviseert over de mogelijkheden voor uw school om – ook na afloop van het EU-schoolfruit – toch klassikaal fruit eten mogelijk te maken.

Dit kan op basis van budget vanuit de school, maar vaker door de inzet van (lokale) subsidies en donaties of de inzet van sponsoractiviteiten door de school.

Om te onderzoek wat de mogelijkheden voor de school zijn is de inzet van een ouderpeiling, al dan niet in combinatie met een proefperiode mogelijk.

Onze overtuiging is dat een keuze voor gezonde voeding op school geen of een minimale extra inspanning voor de school mag betekenen. Daarom nemen we al het werk uit handen vanaf het eerste gesprek of geven we duidelijkheid over wat er van wie verwacht wordt.

Bij klassikaal gezond eten doet de presentatie wonderen

Geïnteresseerd?

Neem vrijblijvend contact op!